BIP SGGW - Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Status prawny

SGGW działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365), zwanej dalej „Ustawą”, oraz wydanych w celu jej wykonania przepisów wykonawczych,
 2. statutu SGGW, zwanego dalej „Statutem”,
 3. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zwanych dalej „odrębnymi przepisami”.

Studia

Oferta dydaktyczna obejmuje 34 kierunków studiów, prowadzonych przez 13 wydziałów. 

Liczba studentów

 • studia stacjonarne: 14 931
 • studia niestacjonarne: 9232

Liczba nauczycieli akademickich

 • ogółem: 1313
 • profesorów: 145
 • doktorów habilitowanych: 183
 • doktorów: 810

Galeria zdjęć SGGW

 • Pałac Rektorski

  Pałac Rektorski

 • Rogów arboretum

  Rogów arboretum

 • Widok na budynek Centrum Wodnego od strony Ogrodu Dydaktycznego

  Widok na budynek Centrum Wodnego od strony Ogrodu Dydaktycznego

Licznik odwiedzin

Kontakt

Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
W Warszawie
 
Warsaw University of Life Sciences-SGGW

UL. NOWOURSYNOWSKA 166
02-787 WARSZAWA
TEL.: 22 59 310 00

FAX: 22 59 310 87 (89)

REGON: 000001784
NIP: 525-000-74-25