BIP SGGW - Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

adiunkt - infromatyka lub elektronika

Drukuj

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INSTYTUCJA:… Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ………………………………
MIASTO:………Warszawa………………………………………………………….
STANOWISKO:…adiunkt……………..
DYSCYPLINA NAUKOWA:…informatyka lub elektronika
DATA OGŁOSZENIA:…07.05.2012……………………………………………
TERMIN SKŁADANIA OFERT:…31.05.2012…………………………………..
LINK DO STRONY:……http://www.wzim.pl……………
SŁOWA KLUCZOWE:…systemy multimedialne komunikacja bezprzewodowa, systemy mobilne.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Wymagany jest stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie informatyki lub elektroniki oraz co najmniej cztery publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Szczególnie poszukiwani są kandydaci zainteresowani systemami multimedialnymi i grafiką komputerową, komunikacja bezprzewodowa i systemami mobilnymi, teoria algorytmów, a także zastosowaniami informatyki w naukach przyrodniczych.

II. FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION:…University of Life Sciences
CITY:………Warsaw……………………………………………………………………
POSITION:……assistant professor……………………………..
DISCIPLINE:…computer science or electronics
POSTED:………May 07.2012…………………………………………….
EXPIRES:………May 31. 2012………………………………………
WEBSITE:……… http://www.wzim.pl …………………………………………………
KEY WORDS:… multimedia systems, wireless communication, mobile systems, design and analysis of algorithms

DESCRIPTION (. expectations, comments): Ph.D. in computer science, computer engineering or electronic engineering is required as well as at least from publications in refereed journals and demonstrated experience in university teaching. Candidates interested in multimedia systems and computer graphics, wireless communication and mobile systems, design and analysis of algorithms, and also applications of computer science in life sciences are especially needed.


Data wytworzenia: 2012-05-14 11:16 Autor: Andrzej Nowak Data publikacji: 2012-05-14 11:16 Osoba udostępniająca na stronie: Andrzej Nowak Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-14 Osoba modyfikująca: Andrzej Nowak

Kontakt

Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
W Warszawie
 
Warsaw University of Life Sciences-SGGW

UL. NOWOURSYNOWSKA 166
02-787 WARSZAWA
TEL.: 22 59 310 00

FAX: 22 59 310 87 (89)

REGON: 000001784
NIP: 525-000-74-25