BIP SGGW - Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Doktor nauk leśnych w Katedrze Ochrony Lasu i Ekologii SGGW

Drukuj

 

DZIEKAN WYDZIAŁU LEŚNEGO SGGW W WARSZAWIE
ogłasza jednoetapowy konkurs
na stanowisko doktora nauk leśnych
w Katedrze Ochrony Lasu i Ekologii SGGW
w dziedzinie: nauki leśne, dyscyplinie: leśnictwo, specjalności naukowej: fitopatologii leśnej i mikologii ,

Kandydaci ubiegający się o ww. stanowisko zgodnie ze Statutem SGGW winni spełniać warunki określone w „Zasadach zatrudniania i awansowania nauczycieli akademickich SGGW” oraz:

  • posiadać co najmniej stopień naukowy doktora nauk leśnych,
  • posiadać opublikowane minimum 4 prace w recenzowanych czasopismach naukowych, naukowo-technicznych.
  • mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu leśnictwa ze szczególnym uwzględnieniem fitopatologii leśnej, mikologii i ochrony przyrody,
  • posiadać biegłą znajomość języków obcych,
  • uzyskać pozytywną opinię wydziałowej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych a w przypadku osób z zewnątrz – uzyskać pozytywną opinię komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie.

Zainteresowanych uprzejmie prosimy o złożenie w Dziekanacie Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie 02-776, przy ul. Nowoursynowskiej 159, w terminie do 28 maja 2012 roku następujących dokumentów:

  • podania,
  • życiorysu,
  • odpisu dyplomu doktora,
  • wykazu opublikowanego dorobku naukowego,
  • opinii z ostatniego miejsca pracy.

Przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku 1.10.2012.

Miejsce uzyskania przez Kandydata dodatkowych informacji o stanowisku:
Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
Wydział Leśny SGGW; tel. 0-22-59-38-141


Data wytworzenia: 2012-05-17 10:28 Autor: Andrzej Nowak Data publikacji: 2012-05-17 10:28 Osoba udostępniająca na stronie: Andrzej Nowak Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-17 Osoba modyfikująca: Andrzej Nowak

Kontakt

Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
W Warszawie
 
Warsaw University of Life Sciences-SGGW

UL. NOWOURSYNOWSKA 166
02-787 WARSZAWA
TEL.: 22 59 310 00

FAX: 22 59 310 87 (89)

REGON: 000001784
NIP: 525-000-74-25