Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds.  Współpracy z Gospodarką
prof. dr hab. Aleksander Lisowski

Pełnomocnik Rektora ds. Wydawnictwa i Biblioteki Głównej
im. Władysława Grabskiego

prof. dr hab. Jan Niemiec

Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Wodnego
prof. dr hab. Alojzy Szymański

Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych
prof. dr hab. Jan Niemiec

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Ze Szkołami Średnimi
dr Witold Bekas, prof. SGGW

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
dr inż. Mariusz Maciejczak
e-mail:
mariusz_maciejczak@sggw.edu.pl
tel. 022  59 34235

Pełnomocnik Rektora ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów
dr hab. Krystyna Rejman

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
dr Beata Just-Brochocka
tel.: 22 59 376 19

Pełnomocnik Rektora ds. Kultury Regionów Wiejskich
dr hab. Teresa Zaniewska, prof. nadzw. SGGW
e-mail: teresa_zaniewska@sggw.edu.pl
tel. 022 59 34720

Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego SGGW
dr Marcin Wysokiński
e-mail:
marcin_wysokinski@sggw.edu.pl
tel. 022 59 34261

Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania Pracowników i Studentów
dr hab. Emilia Paprzycka
e-mail:
emilia_paprzycka@sggw.edu.pl
tel. +48 22 593 48 11

Data stworzenia : 2011-06-07 09:54 Autor : Piotr Niebuda Data publikacji : 2011-06-07 09:54 Osoba udostępniająca na stronie : Daria Panasiuk Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-02 14:17 Osoba modyfikująca : Piotr Niebuda