Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Programy studiów

Wszystkie programy studiów dla rocznika 2019/20 dostępne są pod linkiem:

https://sggwpl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p561992_sggw_edu_pl/En1YQb-RGWdAlTEQ2db9I-MBw7BCZS3vL9u5X2R9kZTYZA?e=HFNVvd

Kierunki i programy studiów opisane są nazwą kierunku oraz poziomem i formą studiów w sposób następujący:

  1.        Nazwa katalogu: „nazwa kierunku studiów”.
  2.        Zawartość katalogu:
    1.        „nazwa kierunku studiów”-stopień_forma-Program ,
    2.        „nazwa kierunku studiów”-stopień_forma-Sylabusy.

Określenie stopnia i formy studiów:

1S – studia pierwszego stopnia, stacjonarne;

1Z – studia pierwszego stopnia, niestacjonarne;

2S – studia drugiego stopnia, stacjonarne;

2Z – studia drugiego stopnia, niestacjonarne

jm – studia jednolite magisterskie (S-stacjonarne, NS-niestacjonarne, FVM-anglojęzyczne)

Data stworzenia : 2019-09-23 12:59 Autor : Krzysztof Szwejk Data publikacji : 2019-09-23 12:59 Osoba udostępniająca na stronie : Krzysztof Szwejk Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-01 11:09 Osoba modyfikująca : Krzysztof Szwejk