Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Misja i wartości SGGW

 

Misją Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego. Stawiamy sobie za cel prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych i kształcenia oraz działalności wdrożeniowej.

Podstawą tożsamości i sukcesów naszej Uczelni są wartości takie jak: profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność.

Strategia uczelni do 2020 roku

Data stworzenia : 2011-05-12 12:56 Autor : Daria Panasiuk Data publikacji : 2011-05-12 12:56 Osoba udostępniająca na stronie : Daria Panasiuk Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-21 10:44 Osoba modyfikująca : Daria Panasiuk