BIP SGGW - Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Misja i wartości SGGW

 

Misją Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego. Stawiamy sobie za cel prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych i kształcenia oraz działalności wdrożeniowej.

Podstawą tożsamości i sukcesów naszej Uczelni są wartości takie jak: profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność.

Strategia uczelni do 2020 roku

Kontakt

Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
W Warszawie
 
Warsaw University of Life Sciences-SGGW

UL. NOWOURSYNOWSKA 166
02-787 WARSZAWA
TEL.: 22 59 310 00

FAX: 22 59 310 87 (89)

REGON: 000001784
NIP: 525-000-74-25