BIP SGGW - Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Senat


Senat jest najwyższym organem kolegialnym SGGW. Przewodniczącym Senatu jest Rektor SGGW. Rektor, prorektorzy oraz dziekani wydziałów są członkami Senatu z racji piastowanych funkcji. Pozostali członkowie Senatu wybierani są na okres czteroletniej kadencji przez wszystkie grupy społeczności akademickiej. W jego skład wchodzi 67 osób.


 

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Kadencja 2016/2017 – 2019/2020

Kontakt

Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
W Warszawie
 
Warsaw University of Life Sciences-SGGW

UL. NOWOURSYNOWSKA 166
02-787 WARSZAWA
TEL.: 22 59 310 00

FAX: 22 59 310 87 (89)

REGON: 000001784
NIP: 525-000-74-25