Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Senat


Senat jest najwyższym organem kolegialnym SGGW. Przewodniczącym Senatu jest Rektor SGGW. Rektor, prorektorzy oraz dziekani wydziałów są członkami Senatu z racji piastowanych funkcji. Pozostali członkowie Senatu wybierani są na okres czteroletniej kadencji przez wszystkie grupy społeczności akademickiej. W jego skład wchodzi 67 osób.


Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Kadencja 2020-2024

Data stworzenia : 2011-05-12 12:48 Autor : Piotr Niebuda Data publikacji : 2011-05-12 12:48 Osoba udostępniająca na stronie : Daria Panasiuk Data ostatniej modyfikacji : 2020-10-13 13:05 Osoba modyfikująca : Piotr Niebuda