Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zamówienia na usługi społeczne

Realizacja studiów podyplomowych w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17 do zadania nr 20 (moduł 6) Szkolenia dla kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.


Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Sukces z natury - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”- Ogłoszenie o zamówieniu,   Ogłoszenie o zamówieniu - wersja edytowalna, Zmiana terminu składania i otwarcia ofert, Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert, Zbiorcze zestawienie ofert, Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa,  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 2, Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty,  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Realizacja studiów podyplomowych w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17 do zadania nr 20 (moduł 6) Szkolenia dla kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni.

Realizacja studiów podyplomowych i MBA w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17 do zadania nr 20 (moduł 6) Szkolenia dla kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni – wybór najkorzystniejszej oferty,  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Realizacja studiów podyplomowych i MBA w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17 do zadania nr 20 (moduł 6) Szkolenia dla kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni. – Zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu: Realizacja studiów podyplomowych i MBA w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” Nr POWR.03.05.00-00-Z033/17 do zadania nr 20 (moduł 6) Szkolenia dla kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wybór najlepszej oferty w postępowaniu na: Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań lekarskich studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będących zakwalifikowanymi uczestnikami programu stażowego – realizowanego w ramach projektu. pn. „Sukces z natury - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”

Zmiana ogłoszenia

Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań lekarskich studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będących zakwalifikowanymi uczestnikami programu stażowego – realizowanego w ramach projektu. pn. „Sukces z natury - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”

Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań lekarskich studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, będących zakwalifikowanymi uczestnikami programu stażowego – realizowanego w ramach projektu. pn. „Sukces z natury - kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” - poprzednia wersja

Załącznik nr 4 do ogłoszenia - wzór umowy


Prowadzenie zajęć nauki pływania, doskonalenia pływania i korekcyjnych na pływalni krytej SGGW

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników SGGW oraz ich osób towarzyszących

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Załączniki do edytowania
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Prowadzenie zajęć nauki pływania, doskonalenia pływania i korekcyjnych na pływalni krytej SGGW

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Unieważnienie postępowania w zadaniu II
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 


Usługi restauracyjne i podawania posiłków dla SGGW

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Usługi restauracyjne i podawania posiłków dla SGGW

Sprostowanie ogłoszenia oraz zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
Unieważnienie postępowania


Nazwa zamówienia: Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników SGGW i ich osób towarzyszących

Odpowiedzi na pytania oraz przesunięcie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
Wzór formularza ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Świadczenie usług pocztowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w obrocie krajowym i zagranicznym dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

 

Data stworzenia : 2016-12-02 07:46 Autor : Piotr Niebuda Data publikacji : 2016-12-02 07:46 Osoba udostępniająca na stronie : Piotr Niebuda Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-02 10:11 Osoba modyfikująca : Krzysztof Szwejk