Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zasady finansowania

 

"SGGW prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego corocznie przez Senat. Za realizację planu rzeczowo-finansowego odpowiedzialni są Rektor i Kanclerz." (§ 98 Statutu).
 
 
"Kanclerz kieruje administracją i gospodarką SGGW oraz reprezentuje SGGW na zewnątrz w zakresie określonym w ustępie 2 oraz - po upoważnieniu przez Rektora - w innych sprawach." (§ 93 Statutu).
 
 
Sprawozdania finansowe:

 

 

Data stworzenia : 2011-05-12 12:54 Autor : Piotr Niebuda Data publikacji : 2011-05-12 12:54 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-10-02 14:35 Osoba modyfikująca : Piotr Niebuda