BIP SGGW - Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zasady finansowania

 

"SGGW prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego corocznie przez Senat. Za realizację planu rzeczowo-finansowego odpowiedzialni są Rektor i Kanclerz." (§ 98 Statutu).
 
 
"Kanclerz kieruje administracją i gospodarką SGGW oraz reprezentuje SGGW na zewnątrz w zakresie określonym w ustępie 2 oraz - po upoważnieniu przez Rektora - w innych sprawach." (§ 93 Statutu).
 
 
Sprawozdania finansowe:

 

 

Kontakt

Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
W Warszawie
 
Warsaw University of Life Sciences-SGGW

UL. NOWOURSYNOWSKA 166
02-787 WARSZAWA
TEL.: 22 59 310 00

FAX: 22 59 310 87 (89)

REGON: 000001784
NIP: 525-000-74-25