Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Status prawny

SGGW działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365), zwanej dalej „Ustawą”, oraz wydanych w celu jej wykonania przepisów wykonawczych,
 2. statutu SGGW, zwanego dalej „Statutem”,
 3. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zwanych dalej „odrębnymi przepisami”.

Studia

Oferta dydaktyczna obejmuje 38 kierunków studiów, prowadzonych przez 13 wydziałów. 

Liczba studentów

 • studia stacjonarne: 11946
 • studia niestacjonarne: 4124

Liczba nauczycieli akademickich

 • ogółem: 1198
 • profesorów: 239
 • doktorów habilitowanych: 236
 • doktorów: 572

Galeria zdjęć SGGW

 • Pałac Rektorski

  Pałac Rektorski

 • Rogów arboretum

  Rogów arboretum

 • Widok na budynek Centrum Wodnego od strony Ogrodu Dydaktycznego

  Widok na budynek Centrum Wodnego od strony Ogrodu Dydaktycznego

Licznik odwiedzin

Data stworzenia : 2011-04-12 15:09 Autor : Daria Panasiuk Data publikacji : 2011-04-12 15:09 Osoba udostępniająca na stronie : Daria Panasiuk Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-10 14:46 Osoba modyfikująca : Daria Panasiuk