Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów
dr hab. Krystyna Rejman, prof. SGGW
e-mail: krystyna_rejman@sggw.edu.pl 
tel. + 48 22 59 371 40

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
dr Beata Just-Brochocka
justyna_brochocka@sggw.edu.pl 
tel.: 22 59 376 19

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Ustawicznego
dr hab. Marcin Wysokiński
e-mail:
marcin_wysokinski@sggw.edu.pl
tel. 022 59 342 61

Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania 
dr hab. Emilia Paprzycka
e-mail:
emilia_paprzycka@sggw.edu.pl
tel. +48 22 59 348 11

Pełnomocnik Rektora ds. Funkcjonowania Systemu Antyplagiatowego
lic. Krystian Frączak
e-mail: krystian_fraczak@sggw.edu.pl 
tel. + 48 22 59 358 52

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
płk rez. Maciej Falecki
e-mail: maciej_falecki@sggw.edu.pl
tel. +48 22 59 313 21

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
dr hab. Piotr Boruszewski, prof. SGGW
e-mail: piotr_boruszewski@sggw.edu.pl 
tel. +48 22 59 385 28

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką
mgr Andrzej Szmalc
e-mail: andrzej_szmalc@sggw.edu.pl 
tel. +48 22 59 317 22 

Data stworzenia : 2011-06-07 09:54 Autor : Piotr Niebuda Data publikacji : 2011-06-07 09:54 Osoba udostępniająca na stronie : Daria Panasiuk Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-15 10:02 Osoba modyfikująca : Piotr Niebuda